Samouczki

Instalacja programu, uruchomienie

Instalacja

Zakładanie projektów i tabel. Podstawowe pojęcia

Projekty

Tabela współrzędnych

Grupowanie punktów w tabeli współrzędnych

Kodowanie punktów

Import punktów z kodami K1 do tabeli C-GEO

Tabela

Youtube1

Youtube3

Mapa

Redakcja mapy

Mapa

Kalibracja (Wpasowanie) Rastra (stary moduł)

Raster

Kalibracja (Wpasowanie) Rastra (nowy moduł) Raster 2

Formularz

Wczytywanie gotowych  formularzy i tworzenie nowych w edytorze formularzy

Formularz
Moduł przekrojów pionowych Przekroje
Moduł Objętości i warstwice Objętości
C-GEO - Import pliku wsadowego GIV przez Mój Komputer Youtube
Dodawanie serwera WMS do C-GEO
Moduł odczytu SWDE w C-GEO i C-GML
Zakładanie nowej mapy w oparciu o szablon zgodny z rozporządzeniem z 12-02-2015 r
Zapis punktów do plików TXT z podziałem na bazy EGB,GESUT... Youtube
Import plików GML do C-Geo zgodnie z rozporządzeniami z 2015 r.  WIKI

 Tworzenie obiektów mapy za pomocą narzędzia "edytora mapy obiektowej"

Przypisanie kodów punktom obiektu w trakcie tworzenia obiektu