Oprogramowanie

Opis podstawowych funkcji programu C-GEO
(Program można nabyć w wersji podstawowej bądź z dodatkowymi modułami)

(Warunki licencjonowania oprogramowania C-GEO dla Windows)

Opis modułów do programu

GeoOrganizer - zarządzanie dokumentacją robót geodezyjnych.

GMLfactory GML Factory - Aplikacja do kontroli plików GML
 

C-GML aplikacja do edycji map obiektowych

d geov2  Aplikacja D-GEO v2
GoSkaner  Go Skaner-Aplikacja do wykonywania zdjęć i przesyłanie ich do GeoOrganizera.