Samouczki

Dla użytkowników programu C-GEO przygotowaliśmy zestaw samouczków.

Mamy nadzieję że pomoże to w szybszym stopniu opanować nasz program. Zachęcamy do oglądania.

Instalacja programu, uruchomienie

Instalacja

Zakładanie projektów i tabel. Podstawowe pojęcia

Projekty

Import punktów do tabeli, funkcje dostępne pod ikonkami w tabeli

Grupowanie punktów w tabeli współrzędnych

Kodowanie punktów

Import punktów z kodami K1 do tabeli C-GEO

Tabela

Youtube1

Youtube2

Youtube3

Opis funkcji dostępnych w Menu - Tabela

Menu-tabela

Redakcja mapy

Warstwy, układ współrzędnych, tworzenie obiektów i opisów

Obliczenia na mapie, rysowanie obiektów i definicja schodów, podział obiektu, baza danych obiektów

Mapa1

Mapa2

Wpasowanie Rastra

Wpasowanie całej sekcji po godle mapy (plik TIFF na TIFF+georeferencja)

Wpasowanie fragmentu mapy z punktami dostosowania, wczytanie rastra z "Legendy"

 

Raster1

Raster2

Wektoryzacja mapy

Budowanie obiektów na mapie, przyciąganie, legenda, napisy, symbole, narzędzie "edytor mapy obiektowej"

Wektoryzacja

Formularz

Wczytywanie gotowych  formularzy i tworzenie nowych w edytorze formularzy

Formularz

Ręczna interpolacja warstwic

1. Rysowanie warstwic metodą trójkątowania,

(czyszczenie warstw, wyświetlanie punktów ukrytych na mapie i ich kasowanie w tabeli)

2. Interpolacja warstwic metodą dzielenia zadanego odcinka

Warstwice
Import danych z zadań obliczeniowych (ciągów poligonowych, tachimetrii,  niwelacji) do modułu wyrównania ścisłego Wyrownanie

Moduł obliczania objętości i rysowania warstwic (tworzenie modelu terenu)

Obliczenie objętości metodą różnicową (dwa modele terenu)

Obj_warstw

Objętość

Moduł przekrojów pionowych Przekroje
C-GEO - Import pliku wsadowego GIV przez Mój Komputer Youtube
Dodawanie serwera WMS do C-GEO Youtube
Moduł odczytu SWDE w C-GEO i C-GML Youtube
Zakładanie nowej mapy w oparciu o szablon zgodny z rozporządzeniem z 12-02-2015 r Youtube
Zapis punktów do plików TXT z podziałem na bazy EGB,GESUT... Youtube
Import plików GML do C-Geo zgodnie z rozporządzeniami z 2015 r.  WIKI Youtube

 Tworzenie obiektów mapy za pomocą narzędzia "edytora mapy obiektowej"

część 1

część 2

część 3

Przypisanie kodów punktom obiektu w trakcie tworzenia obiektu

Youtube