C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

 

qgisZgodnie z rozporządzeniem do ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, od 1 stycznia 2023 r. jedynym formatem plików do aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego będzie GML (rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych… - Dz.U.1429 z 21.08.2020 r., § 42. 1).

Już obecnie format GML (Geography Markup Language – język znaczników geograficznych) jest najczęściej wykorzystywanym w Polsce standardem wymiany danych obiektowej mapy zasadniczej. Posługują się nim ośrodki dokumentacji geodezyjnej i geodeci aktualizujący mapę zasadniczą, którzy na jej podstawie przygotowują dla zleceniodawców numeryczne opracowania kartograficzne do celów projektowych, opiniodawczych, prawnych i innych. Ponieważ od 1 stycznia 2023 r. format GML będzie obligatoryjny, niezbędne są narzędzia informatyczne zapewniające dostęp do danych w formacie GML nie tylko geodetom, ale także jednostkom edukacyjnym i naukowym, projektantom, przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami uzbrojenia terenu, zarządcom dróg, nieruchomości, infrastruktury, pracownikom administracji samorządowej i rządowej.

Aktualnie, dostęp do danych mapy zasadniczej w GML jest realizowany w specjalistycznych aplikacjach geodezyjnych (np. C-GEO autorstwa firmy Softline Plus Jerzy Biegalski). Alternatywą dla takich dziedzinowych aplikacji jest otwarte oprogramowanie z zakresu GIS – QGIS, które jednak bez dodatkowych narzędzi nie umożliwia poprawnej wizualizacji kartograficznej obiektów mapy zasadniczej. Na szczęście QGIS pozwala na wykorzystanie opracowywanych dla niego wtyczek – aplikacji działających w środowisku QGIS.

Mając na uwadze powyższe, firma Softline Plus Jerzy Biegalski oferuje wtyczkę dla QGIS do importu, wizualizacji, edycji i przetwarzania obiektów mapy zasadniczej z plików GML zawierających dane baz państwowego zasobu: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
i obiektów topograficznych (BDOT500).

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą wykorzystywać pliki GML do wyświetlania, analizowania, przetwarzania, drukowania danych obiektów mapy zasadniczej, a nie posiadają lub nie potrzebują specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego do aktualizacji mapy zasadniczej (np. aplikacja C-GEO, lub systemy do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane w administracji).

q1

Rysunek 1. Wizualizacja danych EGiB, GESUT, BDOT500 zaimportowanych z GML do wtyczki

Wtyczka o nazwie Wizualizacja GML umożliwia import do otwartej aplikacji QGIS plików GML
z obiektami mapy zasadniczej (wraz z ich atrybutami), a także ich wizualizację kartograficzną zgodnie
z przepisami najnowszego rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej z 2021 r. Importowane są pliki GML zgodne ze schematami aplikacyjnymi publikowanymi w repozytorium interoperacyjności do rozporządzeń w sprawie EGiB, GESUT i BDOT500 z 2021 r.

q2

Rysunek 2. Atrybuty wybranego obiektu sieci GESUT

Operator wybiera, czy będą importowane obiekty aktualne, archiwalne (umieszczane na odrębnych warstwach i przedstawiane w skali szarości) czy wyłącznie archiwalne. W czasie importu można także zdecydować o ograniczeniu jego zakresu do wybranych typów obiektów (np. wyłącznie przewody sieci gazowej i działki ewidencyjne).

q3

Rysunek 3. Możliwość wyboru obiektów do importu z pliku GML

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kontroli składniowej (walidacji) pliku GML. W jej wyniku generowany jest raport zawierający informacje o ewentualnych niezgodnościach obiektów w GML
z przepisami (błędach, brakujących wymaganych danych), który może być przedmiotem analizy w QGIS lub być zapisany do pliku CSV.

Z danych ewidencyjnych można wygenerować raporty, np. zestawienie działek.

Wtyczka pozwala na tworzenie opracowania graficznego – zapisu mapy w formacie JPG/TIFF/PDF
w jednej ze skal właściwych dla mapy zasadniczej (1:500, 1000, 2000, 5000) oraz wybranej rozdzielczości (np. 300 dpi), ewentualnie łącznie z georeferencją (tif + tfw).

Nakładka Wizualizacja GML zawiera także funkcje wyświetlania relacji między obiektami (np. obiekt - punkt wysokościowy, budynek - obiekt związany z budynkiem, itp.).

Dane obiektowej mapy zasadniczej pozyskane dzięki wtyczce można oczywiście łączyć i dalej przetwarzać w QGIS z danymi przestrzennymi z różnych źródeł (serwisy WMS/WFS, rastry, NMT, inne dane z formatów CAD/GIS).

Prezentacja wtyczki dostępna jest na kanale YouTube Softline:

https://www.youtube.com/watch?v=z-6AOCM4pfI&list=PLtnCId5C3iP8z0JCah1IG0mmi7EmCA0we

W celu otrzymania dostępu do wersji testowej wtyczki (ograniczona ilość importowanych danych), uzyskania o niej dodatkowych informacji lub zamówienia komercyjnej wtyczki, zapraszamy do kontaktu przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 896026.