Moduł "Objętości i warstwice"

cena brutto 246,00 zł
cena netto 200,00 zł
Discount
VAT 46,00 zł
Cena / kg:
Opis

Moduł ten służy do generowania numerycznego modelu terenu (metodą TIN lub siatki kwadratów), obliczania objętości, kreślenia warstwic na mapie na podstawie wygenerowanego modelu terenu, wykonania przekroju pionowego przez model terenu, rzutowania punktów na model, liczenia powierzchni 3D, generowania rysunków wybranych modeli 3D, eksportu modelu między innymi do LandXMl.

wiki mschool m