C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Aktualizacje aplikacji Softline z przełomu listopada/grudnia 2020

C GEOm 30 listopada udostępniona została aktualizacja C-GEO wprowadzająca między innymi:

- możliwość bezpośredniego wydruku map do pliku PDF (wektorowego dla treści mapy wektorowej, a hybrydowego dla map zawierających także rastry). Funkcja umożliwia tworzenie dużych rozmiarów PDF (formaty A1, A0, definiowane wstęgi, np. 500x3000 mm) co nie jest możliwe dla standardowych wirtualnych drukarek zapisujących do plików PDF. Tak utworzony PDF może być wysłany bezpośrednio do modułu e-Operatu C-GEO lub GeoOrganizera, albo po prostu zapisany na dysku,

- przypisanie danych w prowadzonej w C-GEO bazie osób władających i przedstawicieli (GESUT) do właściwego terytorialnie powiatu, co umożliwia zawsze poprawny wybór przy aktualizacji danych GESUT. Jest to szczególnie ważne gdy geodeta przekazuje bazy danych do różnych PODGiK, które mają własne słowniki tych osób,

- ściślejsza integracja projektów C-GEO z oprogramowaniem GeoOrganizer ułatwiająca prowadzenie bazy prac geodezyjnych i przygotowanie operatu w PDF,

- możliwość wysłania mapy z C-GEO do aplikacji www.c-geoportal.pl, która umożliwia przeglądanie map z różnych źródeł w dowolnym środowisku (Windows/iOS/Android),

 

cgmlmAktualizacja aplikacji C-GML przeznaczonej przede wszystkim do opracowania obiektowej mapy zasadniczej i wymiany danych w GML.

Nowe funkcje to między innymi możliwość wydruku mapy do PDF, bazy danych władających, przedstawicieli (baz GESUT) powiązane z ich lokalizacją powiatową, ułatwienia w translacji rzędnych punktów wysokościowych baz BDOT GESUT i inne rozwiązania polepszające jakość pracy na mapach obiektowych.

 

geoorganizer1 grudnia 2020 r. udostępniono aktualizację aplikacji GeoOrganizer do zarządzania danymi prac geodezyjnych oraz przygotowania e-operatu z nowymi funkcjami:

- użytkownicy mogą pobrać nową aplikację mobilną (Android) GO Skaner przeznaczoną do przesyłania bezpośrednio do GeoOrganizera dokumentów sfotografowanych np. smartfonem, od razu w formacie PDF,

- dodano automatyczną konwersję do PDF dla zgromadzonych w danych pracy dokumentów w formatach JPG i TIF. Do bazy dokumentów GeoOrganizera można teraz dodawać dokumenty przez przeciągnięcie ich myszką np. z pulpitu,

- w e-operacie generowany jest automatycznie spis treści, którego szablon można także samodzielnie modyfikować, kolejność dokumentów można ustalać na etapie przed wygenerowaniem operatu w PDF, a numeracja stron jest tworzona automatycznie. Dla prac gdzie tworzy się tzw. operaty etapowane, można wybierać dokumenty z całości dokumentacji, które maja trafić do na danym etapie do operatu i do spisu treści,

- dla prac zgłoszonych w powiatach, w których funkcjonuje oprogramowanie firm GEOBID (Ośrodek) i GeoSystem (ePODGiK) aplikacja GeoOrganizer umożliwia sprawdzenie statusu ich weryfikacji. Dla wszystkich powiatów, gdzie funkcjonują nowoczesne portale geodety, jest możliwe wywołanie bezpośrednio z bieżącej pracy geodezyjnej przeglądarki z właściwym adresem geoportalu z oknem logowania do portalu geodety,

- do faktur generowanych w programie można przenosić dane bezpośrednio z pozycji kosztorysu sporządzanego w pracy geodezyjnej,

- serwer GeoOrganizera może teraz działać także jako usługa, dzięki temu nie ma potrzeby logowania się użytkownika na komputerze gdzie umieszczony jest serwer bazy danych GeoOrganizera. Zarówno GeoOrganizer jak i moduł e-Operatu dla C-GEO są teraz lepiej zintegrowane z projektami C-GEO,.