C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Szkolenia organizowane przez SGP w Krakowie i we Wrocławiu z zakresu opracowania mapy obiektowej i kontroli plików GML

Program szkolenia

  

  1. Wymagania i procedury związane z opracowaniem map obiektowych w C-GEO
    w kontekście obowiązujących przepisów (rozporządzenia w sprawie standardów…, mapy zasadniczej…, ewidencji gruntów i budynków…, baz danych GESUT…): szablony map, bazy danych, zabezpieczanie danych przetwarzanych w C-GEO
  1. Przetwarzanie importowanych do C-GEO danych:

- generowanie  mapy zasadniczej na podstawie danych z plików GML,

- procedura postępowania od importu GML, przez jego aktualizację, do utworzenia różnicowego pliku GML,

- raporty, wykazy (np. WZDE) i inne operacje na danych z PZGiK

  1. Kontrola poprawności danych

- kontrola danych na etapie ich wprowadzania,

- kontrole topologii w zakresie wymagań w przepisach,

- kontrola plików wynikowych GML w walidatorze wbudowanym w C-GEO,

- aplikacja GML Factory – kontrola plików GML zawierających dane z różnych baz (zakres mapy zasadniczej, ewidencja gruntów i budynków, PRG, EMUiA, BDOT10k)

 

__Kraków______________________________________________________________________________________________

Informacje odnośnie kosztów, programu i zgłoszenia w pliku PDF

Link do pliku: KRAKÓW

 

__Wrocław_____________________________________________________________________________________________ 

Koszt szkolenia we wrocławiu to 350zł od osoby. Możliwy rabat (informacje u orgranizatora - dane na karcie zgłoszenia)

Wrocław - Link do pobrania karty zgloszenia